Кошница

24/7/365 Support

Супер брз веб хостинг


960ден
1 - година
SSD 1
Простор 2 GB
Собраќај 150 GB
Број дозволени домени 1
PHP 5.4/5.5/5.6/7.0/7.1/7.2/7.3/7.4 +
MySQL бази на податоци ✔
FTP Акаунти ∞
Емаил Акаунти ∞
Softaculous Instant Install ✔
SSL безбедносен сертификат ✔
Заштита ( Backup ) ✔
2,400ден
1 - година
SSD 2
Простор 3 GB
Собраќај 300 GB
Број дозволени домени 2
PHP 5.4/5.5/5.6/7.0/7.1/7.2/7.3/7.4 +
MySQL бази на податоци ✔
FTP Акаунти ∞
Емаил Акаунти ∞
Softaculous Instant Install ✔
SSL безбедносен сертификат ✔
Заштита ( Backup ) ✔
3,600ден
1 - година
SSD 3
Простор 10 GB
Собраќај 750 GB
Број дозволени домени 6
PHP 5.4/5.5/5.6/7.0/7.1/7.2/7.3/7.4 +
MySQL бази на податоци ✔
FTP Акаунти ∞
Емаил Акаунти ∞
Softaculous Instant Install ✔
SSL безбедносен сертификат ✔
Заштита ( Backup ) ✔
4,800ден
1 - година
SSD 4
Простор 30 GB
Собраќај 1500 GB
Број дозволени домени 8
PHP 5.4/5.5/5.6/7.0/7.1/7.2/7.3/7.4 +
MySQL бази на податоци ✔
FTP Акаунти ∞
Емаил Акаунти ∞
Softaculous Instant Install ✔
SSL безбедносен сертификат ✔
Заштита ( Backup ) ✔
6,000ден
1 - година
SSD 5
Простор 50 GB
Собраќај 2500 GB
Број дозволени домени ∞
PHP 5.4/5.5/5.6/7.0/7.1/7.2/7.3/7.4 +
MySQL бази на податоци ✔
FTP Акаунти ∞
Емаил Акаунти ∞
Softaculous Instant Install ✔
SSL безбедносен сертификат ✔
Заштита ( Backup ) ✔