Кошница

24/7/365 Support

Супер брз веб хостинг


1,320ден
1 - година
SSD 4 хостинг
Процесорска мок - 1 јадро
Рам меморија- 1 GB
Додавање на процесорски јадра и рам меморија ✘
Простор 1 GB
Собраќај 150 GB
Број дозволени домени 1
PHP 5.4/5.5/5.6/7.0/7.1 +
MySQL бази на податоци ✔
FTP Акаунти - неограничен
Емаил Акаунти - неограничено
Softaculous Instant Install (Wordpress ,Joomla, Magento +350 скрипти ) ✔
SSL безбедносен сертификат ✔
Заштита ( Backup ) ✔
4,320ден
1 - година
SSD 5 хостинг
Процесорска мок - 1 јадро
Рам меморија- 1 GB
Додавање на процесорски јадра и рам меморија ✘
Простор - 1 TB
Собраќај - неограничен
Број дозволени домени 1
PHP 5.4/5.5/5.6/7.0/7.1 +
MySQL бази на податоци ✔
FTP Акаунти - неограничен
Емаил Акаунти - неограничено
Softaculous Instant Install (Wordpress ,Joomla, Magento +350 скрипти ) ✔
SSL безбедносен сертификат ✔
Заштита ( Backup ) ✔
6,000ден
1 - година
SSD 6 хостинг
Процесорска мок - 2 јадрa
Рам меморија- 2 GB
Додавање на процесорски јадра и рам меморија ✔
Простор 1 TB
Собраќај - неограничен
Број дозволени домени 1
PHP 5.4/5.5/5.6/7.0/7.1 +
MySQL бази на податоци ✔
FTP Акаунти - неограничен
Емаил Акаунти - неограничено
Quick Instant Install (Wordpress ,Joomla, Magento +350 скрипти ) ✔
SSL безбедносен сертификат ✔
Заштита ( Backup ) ✔
9,600ден
1 - година
SSD 7 хостинг
Процесорска мок - 4 јадрa
Рам меморија- 4 GB
Додавање на процесорски јадра и рам меморија ✔
Простор 1 TB
Собраќај - неограничен
Број дозволени домени - неограничен
PHP 5.4/5.5/5.6/7.0/7.1 +
MySQL бази на податоци ✔
FTP Акаунти - неограничен
Емаил Акаунти - неограничено
Quick Instant Install (Wordpress ,Joomla, Magento +350 скрипти ) ✔
SSL безбедносен сертификат ✔
Заштита ( Backup ) ✔
12,000ден
1 - година
SSD 8 хостинг
Процесорска мок - 6 јадрa
Рам меморија- 6 GB
Простор 1 TB
Додавање на процесорски јадра и рам меморија ✔
Собраќај - неограничен
Број дозволени домени ∞
PHP 5.4/5.5/5.6/7.0/7.1 +
MySQL бази на податоци ✔
FTP Акаунти - неограничен
Емаил Акаунти - неограничено
Quick Instant Install (Wordpress ,Joomla, Magento +350 скрипти ) ✔
SSL безбедносен сертификат ✔
Заштита ( Backup ) ✔