Кошница

24/7/365 Support

Еднократна изработка , хостинг, одржување и техничка подршка.

24,000ден
1 - година
Одржување на веб страница- Ultimate

Каректеристики


Страници ( Почетна, За нас, Контакт ) ✓
Број на јазици - до 3
Број на дополнителни страници со содржина - неограничено
Број на информации - текстови, фотографии, анимирани слики - неограничено
Интерактивна контакт мапа ✓
Мобилна верзија ✓
Oбразец за контакт ✓
Алатка за пребарување ✓
Безбедносен сертефикат ✓
Членство ✓
Е-Трговија
Број на производи и услуги - неограничено
Наплата преку банков налог ✓
Наплата во готово при прием на нарачка ✓
Наплата преку платежна картичка ✓
Следење на вашиот инвентар. ✓
Управување со испораката и даноците ✓
Акции и купони за попуст ✓

Во цената е вклучено

-еднократна изработка на лого
-еднократна изработка на 3 слајдери
-пријавување на Google, Yahoo, Bing
-корисничка подршка за работа со админстративен панел
-корисничка подршка за внесување на производи или содржина
-корисничка подршка за креирање и едитирање на категории
-креирање до 3 деловни е-маил сметки
-oбезбеден брз и стабилен веб- хостинг.

Во цената не е вклучено

-рекламирање на Facebook или Google - 30 % од вкупниот буџет
-внесување на производ -50 денари


Напомена

За реализација на проектот се потребни од 7 до 10 дена .
Потребно е да се достават информациите за страниците.
-За нас ( биографија на компанијата )
-Контакт ( работно време, локација, телефони за контакт )
-Производи или ( да се достават категориите во кои ке бидат сместени услугите или производите )
-Корисни слики ( да се достават слики од вашата компанија , како и производите и услугите кои ги нудите )
-Ваши страни на facebook, twitter, instagram


За овој проект важат општите услови на Азгард Дооел Штип


12,000ден
1 - година
Одржување на веб страница- Бизнис

Каректеристики


Страници ( Почетна, За нас, Контакт ) ✓
Број на јазици 1
Број на дополнителни страници со содржина - до 50
Број на информации - текстови, фотографии, анимирани слики -Неограничено
Интерактивна контакт мапа ✓
Мобилна верзија ✓
Oбразец за контакт ✓
Алатка за пребарување ✓
Безбедносен сертефикат ✓
Членство ✓
Е-Трговија ✓
Број на производи и услуги - до 2000
Наплата преку банков налог ✓
Наплата во готово при прием на нарачка ✓
Наплата преку платежна картичка ✘
Следење на вашиот инвентар. ✓
Управување со испораката и даноците ✓
Акции и купони за попуст ✘

Во цената е вклучено

-еднократна изработка на лого
-еднократна изработка на 3 слајдери
-пријавување на Google, Yahoo, Bing
-корисничка подршка за работа со админстративен панел
-корисничка подршка за внесување на производи или содржина
-корисничка подршка за креирање и едитирање на категории
-креирање до 3 деловни е-маил сметки
-oбезбеден брз и стабилен веб- хостинг.

Во цената не е вклучено

-рекламирање на Facebook или Google - 30 % од вкупниот буџет
-внесување на производ -50 денари


Напомена

За реализација на проектот се потребни од 7 до 10 дена .
Потребно е да се достават информациите за страниците.
-За нас ( биографија на компанијата )
-Контакт ( работно време, локација, телефони за контакт )
-Производи или ( да се достават категориите во кои ке бидат сместени услугите или производите )
-Корисни слики ( да се достават слики од вашата компанија , како и производите и услугите кои ги нудите )
-Ваши страни на facebook, twitter, instagram


За овој проект важат општите услови на Азгард Дооел Штип


18,000ден
1 - година
Одржување на веб страница- Про

Каректеристики


Страници ( Почетна, За нас, Контакт ) ✓
Број на јазици - до 2
Број на дополнителни страници со содржина - до 200
Број на информации - текстови, фотографии, анимирани слики -Неограничено
Интерактивна контакт мапа ✓
Мобилна верзија ✓
Oбразец за контакт ✓
Алатка за пребарување ✓
Безбедносен сертефикат ✓
Членство ✓
Е-Трговија
Број на производи и услуги - до 5000
Наплата преку банков налог ✓
Наплата во готово при прием на нарачка ✓
Наплата преку платежна картичка ✓
Следење на вашиот инвентар. ✓
Управување со испораката и даноците ✓
Акции и купони за попуст ✓

Во цената е вклучено

-еднократна изработка на лого
-еднократна изработка на 3 слајдери
-пријавување на Google, Yahoo, Bing
-корисничка подршка за работа со админстративен панел
-корисничка подршка за внесување на производи или содржина
-корисничка подршка за креирање и едитирање на категории
-креирање до 3 деловни е-маил сметки
-oбезбеден брз и стабилен веб- хостинг.

Во цената не е вклучено

-рекламирање на Facebook или Google - 30 % од вкупниот буџет
-внесување на производ -50 денари


Напомена

За реализација на проектот се потребни од 7 до 10 дена .
Потребно е да се достават информациите за страниците.
-За нас ( биографија на компанијата )
-Контакт ( работно време, локација, телефони за контакт )
-Производи или ( да се достават категориите во кои ке бидат сместени услугите или производите )
-Корисни слики ( да се достават слики од вашата компанија , како и производите и услугите кои ги нудите )
-Ваши страни на facebook, twitter, instagram


За овој проект важат општите услови на Азгард Дооел Штип


9,600ден
1 - година
Одржување на веб страница- Стартер

Каректеристики


Страници ( Почетна, За нас, Контакт ) ✓
Број на јазици 1
Број на дополнителни страници со содржина - до 10
Број на информации - текстови, фотографии, анимирани слики -Неограничено
Интерактивна контакт мапа ✘
Мобилна верзија ✘
Oбразец за контакт ✓
Алатка за пребарување ✘
Безбедносен сертефикат ✓
Членство ✓
Е-Трговија
Број на производи и услуги - до 500
Наплата преку банков налог ✘
Наплата во готово при прием на нарачка ✘
Наплата преку платежна картичка ✘
Следење на вашиот инвентар. ✘
Управување со испораката и даноците ✘
Акции и купони за попуст ✘

Во цената е вклучено

-еднократна изработка на лого
-еднократна изработка на 3 слајдери
-пријавување на Google, Yahoo, Bing
-корисничка подршка за работа со админстративен панел
-корисничка подршка за внесување на производи или содржина
-корисничка подршка за креирање и едитирање на категории
-креирање до 3 деловни е-маил сметки
-oбезбеден брз и стабилен веб- хостинг.

Во цената не е вклучено

-рекламирање на Facebook или Google - 30 % од вкупниот буџет
-внесување на производ -50 денари


Напомена

За реализација на проектот се потребни од 7 до 10 дена .
Потребно е да се достават информациите за страниците.
-За нас ( биографија на компанијата )
-Контакт ( работно време, локација, телефони за контакт )
-Производи или ( да се достават категориите во кои ке бидат сместени услугите или производите )
-Корисни слики ( да се достават слики од вашата компанија , како и производите и услугите кои ги нудите )
-Ваши страни на facebook, twitter, instagram


За овој проект важат општите услови на Азгард Дооел Штип